Път на живота 7

Път на живота 7

Цел: да се реализира сред едни истински качества на живота и да
прогресира чрез непрекъснатото си усъвършенстване.
Необходими качества: желание за откривателство, за придобиване на
знания, за изслушване на другите. Разсъдливост и прозорливост.
Да избягва: песимизъм, много строгите принципи, липсата на реализъм.

Характеристики: едно много специфично развитие: периодите на изчакване
или блокиране са последвани от неочаквани събития, които променят почти
внезапно съдбата. Необходимо е да не се пришпорват събитията, за да се спести
енергия и нерви. За постигане на оптимален успех, трябва добре да опознае себе
си, добре да преценява другите и живота въобще и да развие известно доверие в
самия себе си. Приятелството и връзките играят решаваща роля.- Чисто
материалните цели трудно се постигат, но парите често пъти идват по непредвидим
начин. Понякога успехите са изненадващи. За някои, това е жизнен път на самота
и уединение, на изучаване, на изследвания, на спиритуалност или далечни
пътувания. Природната среда спомага за развитието (полето, планината, морето
и т.н.). Емоционалният живот е белязан от едно истинско сътрудничество, което
понякога е твърде неконвенционално и в някои случаи е за предпочитане
независимостта.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply