Posts Tagged ‘четирите реализации в живота’

Изчисление на четирите реализации в живота

Това е сумата от месеца и годината на раждане, приведени към число в
границите от 1 до 9, като отново не се забравя съществуванието на водещите
числа.