Posts Tagged ‘цифри’

Сведенията от досието или от кандидатския формуляр

Те могат да ви подскажат изхода на вашите
постъпки и кандидатура.

Изчисления свързани с фамилното име

Това число показва начините за реализиране и практическите

възможности; то се отнася главно до материалния живот и професията. Това е

числото на реализацията.