Posts Tagged ‘цифра на годината’

Изчисление на персоналната година

Мари – Пиер ще завърши своя цикъл от 9 години през 1997 или през
персоналната 9 година и ще започне нов цикъл през 1998 година,т.е. персонална
година – година 1.