Posts Tagged ‘ЦИКЛИТЕ’

Изчисление на рожденния цикъл

Изчислението на циклите на рождената дата води винаги до резултат,
оставащ между числата 1 и 9, както и при личните години.