Posts Tagged ‘ходенето по заведения’

Здравето – Персонална година 3

Да се контролира:теглото, кръвообръщението (венозно и артериално),
черния дроб, гърлото което е много чувствително през година 3.