Posts Tagged ‘Финансови рискове’

Смекчени съотношения

Главните числа 2/11 и 4/22, изживяни като такива, имат превъзходство над
другите числа. Те се налагат от самосебе си. На това ниво на изследване, те не се
вземат под внимание при сравненията.