Posts Tagged ‘финансови проблеми’

Предизвикателствата – проблеми с ръководството

финансови проблеми и такива с банките

Общ синтез

Има желанието и изискващите се качества, за да
пътува или преговаря с чуждестранни партньори. Най-накрая нейните творчески
възможности са един стойностен елемент, който съвсем не трябва да се подценява.