Posts Tagged ‘финансови затруднения’

Парите – Персонална година 7

Характерни черти: финансови затруднения. Материална стегнация. Липса на
резерви или спестявания.