Posts Tagged ‘Усамотяване’

Сантиментален живот – Персонална година 7

Характерни черти: разсъдливост. Усамотяване. Вероятност от изненадващи
срещи.