Posts Tagged ‘универсалност’

Реализация 9: универсалност

Да се обърне по-специално внимание на крехкия и
нестабилен емоционален живот; нужда от по-интензивно отдаване на другите или
на някакъв идеал, понякога в ущърб на самия себе си или на близките си