Posts Tagged ‘търговия’

Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 6

Благоприятен период за балансиране на
емоционалния живот, което обаче може да бъде влошено от възобновяването на
стари нерешени проблеми и които трябва да се разрешат паралелно.

Дневните цикли

Ето и някои полезни съвети, отнасящи се до персоналните дни във връзка
с различните области от живота.