Posts Tagged ‘труден период’

Месечните цикли

Всеки от тях може да бъде символизиран
посредством едно число, което ще отразява съдържанието на този месец.