Posts Tagged ‘трите жизнени цикъла’

Изчисление на трите жизнени цикъла

Рождения ден се свежда до едно число между 1 и 9, с наличието евентуално
на водещите (главните) числа 11 и 22