Posts Tagged ‘творчество’

Работата – Персонална година 3

Характерни особености: нови идеи, творчество, способност да създаде
нови връзки (може би полезни).

Реализация 3: творчество, комуникации

Стремете се да избягвате разпиляването и разсейването. Понякога
нестабилен емоционален живот. Контролирайте разходите.

Път на живота 3

Променливо
финансово състояние. Да се избягват необмислени решения, въпреки шансовете.
Доста енергия, но с тенденция за разпиляване.