Posts Tagged ‘съобразителност’

Парите – Персонална година 9

Характерни аспекти: размисъл, съобразителност, хитрост. Печалба може да
се очаква най-вече във връзка с чужбина. Риск от загуби или големи разходи, дори
фалит. Приключване с някои начинания или на стари сделки.