Posts Tagged ‘Съвместен живот’

Влияние на астрологичния дом – Персонална година 6

Успехи в творческата дейност (артистична, естетическа). Помощ и
поддържане от прекия антураж (от хора, близки в работата или в частния Ви живот,
банката, висшата иерархия, родители и т.н.).

Сантиментален живот – Персонална година 2

Характерни черти: повишена чувствителност при условие, че сте в
хармония с женската страна от вашето аз и, че можете да овладеете вътрешната
си раздвоеност.