Posts Tagged ‘суровост’

Път на живота 2/11

Борба и борбеност, но същевременно неочаквана помощ.
Амбициозни проекти или усилия с цел постигане на солидно и дълготрайно
уравновесено положение.