Posts Tagged ‘стабилност’

Астрологични домове

Изисква се преди всичко да прояви самоконтрол и да не поема
никакви рискове. След рожденият й ден тя би могла да разчита на една по-добра
поддръжка от другите и да постигне известна стабилност.