Posts Tagged ‘спънки’

Влияние на астрологичния дом – Персонална година 7

Дом 11: Подбор сред приятелите или антуража. Поставя се край на някаква
връзка. Закъснения в намеренията за усамотяване.

Работата – Персонална година 7

Характерни черти: умора. Закъснение, спънки, противоречия. Добри
изненади, позволяващи предвижване напред.