Posts Tagged ‘скъпоценни камъни’

Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 6

Благоприятен период за балансиране на
емоционалния живот, което обаче може да бъде влошено от възобновяването на
стари нерешени проблеми и които трябва да се разрешат паралелно.

Парите – Персонална година 6

Ще направите разходи, за да подобрите начина си на живот и най-вече ще
повишите комфорта си.