Posts Tagged ‘символи’

Циклите на буквите

Изхождайки от буквите, които съставляват името и фамилията е възможно
да се извършат годишни прогнози