Posts Tagged ‘Сантиментален живот’

Сантиментален живот – Персонална година 4

Характерни черти: желание за изграждане или стабилизиране.