Posts Tagged ‘Реализациите в живота’

Интерпретация на циклите в жизнения път

Описание на предизвикателствата като се обърне по специално внимание на
главното от тях. Главното предизвикателство кармично ли е или не?