Posts Tagged ‘Разсъдливост’

Сантиментален живот – Персонална година 7

Характерни черти: разсъдливост. Усамотяване. Вероятност от изненадващи
срещи.

Анализ на Мари – Пиер

Интимен живот: разсъдливост, чувство към анализиране. Интровертна. Чувство за приятелство. Необходимост от бягство от ежедневието. Въображение. Тенденция към песимизъм.

Инициалите

Числото 7: вътрешен аспект. Разсъдливост, оригинални идеи. Прозорливост.