Posts Tagged ‘пътувания’

Влияние на домовете – Персонална година 9

Дом 12: криза, депресия, душевно страдание. Съмнения и отчаяние.
Необходимо е повече проницателност при отношенията ви с другите. Избягвайте
всякакви важни решения. Възможни са контакти с някои обществени организации.

Месечните цикли

Всеки от тях може да бъде символизиран
посредством едно число, което ще отразява съдържанието на този месец.

Цикъл 5

Добър тонус и енергия. Понякога блокиране, блуждаене, несигурен
живот. Изострено нервно напрежение.