Posts Tagged ‘първо полугодие’

Персонална година 1

Второто полугодие предлага реални шансове за конкретни реализации.