Posts Tagged ‘професионална асоциация’

Работата – Персонална година 2

Характерни особености и аспекти: помощи и често благоприятни случаи.
Възможности да намерите или да преоткриете едно равновесие във вашата дейност.