Posts Tagged ‘противоречия’

Работата – Персонална година 7

Характерни черти: умора. Закъснение, спънки, противоречия. Добри
изненади, позволяващи предвижване напред.

Астрологични домове

Изисква се преди всичко да прояви самоконтрол и да не поема
никакви рискове. След рожденият й ден тя би могла да разчита на една по-добра
поддръжка от другите и да постигне известна стабилност.