Posts Tagged ‘продажби’

Влияние на астрологичния дом

Енергични усилия за подобряването на физическото и морално здраве.
Установяване на контакт (сделки) с колектив, дружество или обществена
институция. Вероятно сключване на договор.