Posts Tagged ‘продажба’

Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 6

Благоприятен период за балансиране на
емоционалния живот, което обаче може да бъде влошено от възобновяването на
стари нерешени проблеми и които трябва да се разрешат паралелно.