Posts Tagged ‘предизвикатествата’

Анализ на предизвикатествата, реализициите и цуклите

Тази реализация не е кармична. С жизнен път 6 съгласуването е постигнато
и тази реализация позволява едно голямо отваряне, противно на цикъл 4, който я
ограничава.