Posts Tagged ‘предизвикателствата’

Предизвикателствата – проблеми с ръководството

финансови проблеми и такива с банките

Интерпретация на циклите в жизнения път

Описание на предизвикателствата като се обърне по специално внимание на
главното от тях. Главното предизвикателство кармично ли е или не?

Изчисляване на предизвикателствата

Съществува едно главно предизвикателство, което трябва да се
превъзмогне по време на целия живот, както и евентуално две малки
предизвикателства.