Posts Tagged ‘Познания’

Реализация 7: Познания

Доста ограничен личен живот, но приятелствата са многобройни. Понякога
затваряне в себе си или телесни проблеми.