Posts Tagged ‘печалба’

Парите – Персонална година 9

Характерни аспекти: размисъл, съобразителност, хитрост. Печалба може да
се очаква най-вече във връзка с чужбина. Риск от загуби или големи разходи, дори
фалит. Приключване с някои начинания или на стари сделки.

Метод на интерпретация

Преди рождения ден на 13 юни е цикъл 2: с персоналната година 8, този
цикъл показва сключването на професионален или финансов контракт, както и
напредък в някоя конкретна област, но да се внимава от удари на съдбата.