Posts Tagged ‘оригинални идеи’

Инициалите

Числото 7: вътрешен аспект. Разсъдливост, оригинални идеи. Прозорливост.