Posts Tagged ‘организация’

Цикъл 4/22

Значителни постижения, откъдето понякога и широка известност. В известни
случаи – екстравагантност и загуба на контрол.

Кратко въведение

Наистина това е факт, начина по който се изразяваме, нашите главни
референции са тясно свързани с числата, с количественото определение.