Posts Tagged ‘нови идеи’

Работата – Персонална година 3

Характерни особености: нови идеи, творчество, способност да създаде
нови връзки (може би полезни).

Работата

Характерни аспекти: вдъхновение, въображение, нови идеи, желание за
подобряване на условията на труд