Posts Tagged ‘несигурен живот’

Цикъл 5

Добър тонус и енергия. Понякога блокиране, блуждаене, несигурен
живот. Изострено нервно напрежение.