Posts Tagged ‘нервите’

Здравето – Персонална година 7

Да се внимава за: нервите, сливиците, нарушения в обмяната, анемия,
депресии.