Posts Tagged ‘недвижими имоти’

Влияние на домовете – Персонална година 8

Дом 12: Законови проблеми (спорове, конфликти, противопоставяне).
Финансови несгоди (данъчни, банкови). Следете добре здравето си!

Общ климат – Персонална година 6

Домашното огнище, децата мобилизират най-много вашето внимание.