Posts Tagged ‘Материални проблеми’

Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 8

Цикъл 1: финансов успех и постижения. Положително професионално развитие.
Инвестиции. Несигурни сделки или спорове (понякога придружени с процеси).

Дуализъм

Когато две идентични числа се пресичат в един и същ период се говори за
дуализъм. Този аспект има негативна “вибрация”.