Posts Tagged ‘майсторство’

Реализация 4/22: майсторство, високо изпълнение

Понякога опасност от претоварване или “пресилване”.
Емоционалния живот често пъти е пожертван.