Posts Tagged ‘комуникации с чужбина’

Влияние на цикъла на рожденната дата – Персонална година 9

Цикъл 9: изживяване на някои нерешени стари проблеми. Спорове,
конфликтни ситуации, разочарования и трудности в личния ви живот. Благоприятен
период за външни контакти и комуникации с чужбина.