Posts Tagged ‘командировки’

Влияние на домовете – Персонална година 9

Дом 12: криза, депресия, душевно страдание. Съмнения и отчаяние.
Необходимо е повече проницателност при отношенията ви с другите. Избягвайте
всякакви важни решения. Възможни са контакти с някои обществени организации.

Влияние на циклите на рождената дата – Персонална година 5

Цикъл 1: неочаквани събития с бързо развитие. Оформяне на проекти.
Нервност и прибързаност.

Общ климат – Персонална година 5

През година 5 ще срещнете различни хора и по принцип се създават нови приятелства.

Месечните цикли

Всеки от тях може да бъде символизиран
посредством едно число, което ще отразява съдържанието на този месец.