Posts Tagged ‘Кармична таблица’

Кармична таблица – анализ

Числото 5: необходимост от движение и промени. Тенденция към
нестабилност. Учението и пътуването спомагат за установяване на едно равновесие
в живота й.

Кармична таблица

При отсъствие на числото: трудност при вземането на самостоятелно
решение, при налагане липса на собствено мнение или утвърждаване.

Кармична таблица

Най-накрая отбележете оставащите числа. Извършен е синтез, имащ връзка
с ключовите числа на основното изследване.