Posts Tagged ‘Интимното число’

Интимното число

Интимното число е свързано с дълбоко и деликатно разбирателство, с
вродена симпатия, с любовно привличане на двете личности.

Общ синтез

Има желанието и изискващите се качества, за да
пътува или преговаря с чуждестранни партньори. Най-накрая нейните творчески
възможности са един стойностен елемент, който съвсем не трябва да се подценява.

Интимното число

Гласните букви ни дават представа за вътрешния мир на личността. Това е
областта на желанията, мотивациите, латентните способности, както и на
емоционалните и “афективни” преживявания