Posts Tagged ‘интелектуална и творческа дейности’

Работата – Персонална година 7

Характерни черти: умора. Закъснение, спънки, противоречия. Добри
изненади, позволяващи предвижване напред.