Posts Tagged ‘изразителност’

Месечните цикли

Всеки от тях може да бъде символизиран
посредством едно число, което ще отразява съдържанието на този месец.

Общ синтез

Има желанието и изискващите се качества, за да
пътува или преговаря с чуждестранни партньори. Най-накрая нейните творчески
възможности са един стойностен елемент, който съвсем не трябва да се подценява.