Posts Tagged ‘жизненост’

Път на живота 3

Променливо
финансово състояние. Да се избягват необмислени решения, въпреки шансовете.
Доста енергия, но с тенденция за разпиляване.